Üretimlerinde kaynak kullanan işletmeler açısından, ürünlerinin gerekli kalite gereksinimlerini karşılaması, hem kendileri hem de müşterileri açısından önemlidir. İşin aslında bakılırsa, uygulanan kaynak kalitesi, sadece kaynak çalışması yapılırken gözlenebilir. Üretimin sonraki aşamalarında yapılacak kontroller, ancak ürünlerin güvenilir olmasını sağlar. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanan ISO 3834 standartlar serisi bu bakımdan çok önemlidir. Hazırlanan standartlar şunlardır:

  • ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
  • ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
  • ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 3 : Standard kalite şartları
  • ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları
  • ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları -Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğunun teyidi için gerekli dokümanlar

Üretimlerinde kaynak kullanan bütün işyerlerinin ISO 3834 standardı gerekliliklerine uymaları ve ISO 3834 Belgesi’ne sahip olmaları beklenmektedir. Çeşitli açılardan ISO 3834 standardına gerek duyulmaktadır. En başta Avrupa Birliği direktiflerine uymak bir yükümlülüktür. Bu direktifler ürünlerin güvenlik kriterlerini tespit etmektedir. Eğer ürünlerin içinde ürünün güvenliğine etki yapan işlemler varsa gerekli yasal düzenlemeler yapılmaktadır ve işletmelerin bunlara da uyması gerekmektedir.

Bu açıdan başka birçok uluslararası standart da ISO 3834 standardının ilgili bölümlerine göndermeler yapmaktadır. Örneğin,

  • TS EN 1090-2:2008 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gerekler
  • TS EN 13445-1 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
  • TS EN 15085-2: Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 2: Kalite gerekleri ve belgelendirilme
  • TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan kısımlarının işçiliği ve imalatı
  • NORSOK Standart M-501, Offshore yapılarında kullanılan boya sistemleri standardı

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı yayınlandığı günden itibaren işletmeler için bir satış aracı olmuştur. Müşteriler de artık yaptıracakları ürün siparişlerinde işletmelerin ISO 3834 Belgesi’ne sahip olmasını aramaktadır.

İşletmeler kaynak kalitelerini arttırmak, üretim kayıplarını ve hatalarını düşürmek, dolayısıyla tamir gereksinimini sıfırlamak, verimliliği arttırmak için ISO 3834 standardına uygun faaliyet göstermektedir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’ni işletmelerinde kurmak isteyen firmalar vakit geçirmeden firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketine müracaat etmelidir. Deneyimli ve uzman bir kadro ve güçlü teknolojik altyapı ile en hızlı ve güvenilir hizmeti sunuyoruz.

 

Bu arada ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi hakkında daha fazla bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için şirketimize başvurmakta gecikmeyiniz.