Kaynak işlemi, birleştirilecek malzemelerin, ısı veya basınç yardımıyla ve ilave malzeme kullanılarak ya da kullanılmadan birleştirilmesi işlemidir. Kaynak, birbirlerine benzer veya aynı alaşımlı malzemeleri veya erime sıcaklıkları birbirine yakın metalleri birleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu malzemeler eritilerek veya basınç altında bırakılarak kaynak işlemi yapılır.

Ülkemizde ilk kaynak 1920’li yıllarda Gölcük ve İstinye tersanelerinde kullanılmıştır. İlk kaynak atölyesi ise 1935 yılında Eskişehir’de kurulmuştur. Kaynak işlemleri, bir teknik olarak ilk defa 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde ele alınmıştır. Bugün sanayi sektöründe hemen hemen her türlü kaynak makinaları ve elektrodları üretilmekte ve her çeşit imalatta kullanılmaktadır. Pratikte elliyi aşkın kaynak yöntemi olmasına rağmen, temel olarak iki kaynak yöntemi bulunmaktadır. Bunlar ergime (eritme) ve katı hal (basınç) kaynağıdır. Bunlar kendi içinde temel prensibi aynı olan çok farklı türlere sahiptir.

Ergitme kaynaklarına örnek olarak, elektrik arkı kaynağı ve gaz kaynağı verilebilir. Katı hal kaynaklarına örnek olarak da ateş kaynağı, direnç kaynağı ve su gazı kaynağı gösterilebilir.

Kaynaklı yapı elemanları, çok düşük maliyetle imal edilebildiği, fonksiyonunu tam olarak yerine getirdiği ve işletmede uzun süreli kullanılma imkanı bulunduğu için üretilmektedir.

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, işletmelerinde kaynak uygulayan firmaların kaynak kalitesini, dolayısıyla ürün kalitesini güvence altına almak amacı ile hazırlanmıştır. Sonuçta bu sistem de bir kalite yönetim sistemidir ve temel prensipleri birbirlerine benzerlik gösterir.

ISO 3834 standardının ve bu standardın, demiryolu araçları ve parçalarının üretim ve onarımını yapan işletmelere uygulanan şekli olan TS EN 15085-2 demiryolu uygulamaları standardının birinci prensibi, süreç yaklaşımıdır. Firmada, kaynak yöntemlerine ve işlemlerine uygun süreçlerin hazırlanmış ve uygulanıyor olması gerekir. Firmanın kaynaklarını etkin ve düşük maliyetle kullanabilmesi bu şekilde sağlanabilir. Bütün faaliyetler belirlenen prosedürler, iş tanımları, iş akışları, görev tanımları ve uygulama talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde olası riskler zamanında farkedilir, tehlikelere zamanında müdahale edilir ve beklenmeyen durumların ortaya çıkmaması için zamanında önlem alınır.

ISO 3834 standardının ikinci prensibi ise müşteri odaklı olmaktır. Müşteri memnuniyeti yaratıldığı ölçüde firmanın piyasadaki itibarı yükselir ve rekabet avantajı elde edilir.

Standardın bir başka prensibi çalışanların katılımını sağlamaktır. Bütün yönetim sistemlerinde olduğu gibi Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’nde de çalışanların ekip çalışmasına yatkın olmaları, problemleri sahiplenmeleri ve çözümü konusunda kendilerini sorumlu hissetmeleri önemlidir.

Yine diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmak da bu standardın bir prensibidir.

 

Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, kaynaklı imalat yöntemleri ve genel olarak yönetim sistemleri konusunda deneyimli ve uzman çalışanlara sahiptir ve ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır. ISO 3834 (EN 15085) standardı temel prensipleri hakkında daha fazla bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için her zaman şirketimiz yöneticilerine müracaat edebilirsiniz.