ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, içinde birçok değişken barındıran oldukça kapsamlı bir standarttır. Sadece kaynak faaliyetlerinin değil bütün yan unsurların da kontrol altında tutulmasını gerektirir. Ancak o zaman kaynak işlemleri kaliteli yapılmıştır denebilir. Aşağıda ana başlıklar itibariyle kalite gereksinimlerine göre hazırlanması gereken bir takım prosedürler sayılmıştır. Bu prosedürler, üretim sırasında kaynak kullanan işletmelerin hepsi için gerekli olmayabilir. Firma, bünyesinde ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi kurulurken bu prodürlerden hangilerinin hazırlanması gerektiğine karar verilecektir. Ama her durumda firmanın faaliyetlerine yönelik her süreç dokümante edilmiş olmalıdır. Genel olarak kalite sistemlerinin yaklaşımı da budur.

Şimdi hangi prosedülerin hazırlanması gerektiğine başlıklar itibariyle kısaca bakalım.

 • Koşulların gözden geçirilmesi ve teknik inceleme
 • Taşeronluk hizmetleri
  • Kaynak işleri için taşeronluk
  • Isıl işler için için taşeronluk
  • Test ve muayene işleri için için taşeronluk
  • Bakım işleri için taşeronluk
  • Kalibrasyon işleri için taşeronluk
  • Son kontrol işlemleri için taşeronluk
 • Kaynak personeli
  • Kaynakçılar ve kaynak elemanları
  • Kaynak mühendisleri, kaynak denetiçileri ve benzeri kaynak koordinasyon personeli
 • Muayene ve deney personeli
 • Donanım
  • Donanımların kapasite ve kabiliyetlerinin değerlendirilmesi
  • Donanların uygunluğu
  • Yeni veya yenilenmiş donanımların uygunluğu
  • Donanımların düzenli bakımlarının yapılması
 • Kaynak ve ilgili faaliyetler
  • Alt ve yan imalat işleri
  • İş akış şemaları
  • Kaynak şartnamesinin hazırlaması
  • İşlem talimatlarının hazırlaması
  • Kaynak ile ilgili bakım ve destek
 • Kaynak sarf malzemelerinin depolama ve taşıınma işleri
 • Esas metalin depolama ve taşınma ve işleri
 • Kaynak sonrası ısıl işlem şartnamesini hazırlama
 • Muayene ve deney
  • Kaynak öncesinde muayene ve deney yapılması
  • Kaynak sırasında muayene ve deney yapılması
  • Kaynak sonrasında muayene ve deney yapılması
 • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler
  • Kaynak ve şartnamesi kullanılmaması durumunda yapılacaklar
  • Muayene sırasında tespit edilen uygunsuzluklar
  • Sevkiyat sonrasında bildirilen uygunsuzluklar
 • Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve geçerlilik süresi
  • Termometrelerin kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
  • Elektronik ölçüm araçlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
  • Boyut kontrol araçlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
  • Akış kontrol araçlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri
 • Tanıtım ve izlenebilirlik
  • Markalama faaliyetleri
  • Kaynakçıların tanımlanması
  • Son kontrol işlemleri
 • Kalite kayıtlarının hazırlanması ve doldurulması işlemleri

 

Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, kaynaklı imalat yöntemleri ve genel olarak yönetim sistemleri konusunda deneyimli ve uzman çalışanlara sahiptir ve ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır. ISO 3834 (EN 15085) Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi’nin standart kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak ya da ISO 3834 Belgesi talep etmek için her zaman şirketimiz yöneticilerine müracaat edebilirsiniz.